torek, 16. avgust 2016

Tudi DNK sledi so lahko »mobilne«

DNK analiza danes velja za eno najbolj učinkovitih metod za identifikacijo posameznika in s tem  za nepogrešljivo orodje organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, vendar pa ima tudi ta preiskovalna metoda svoje pomanjkljivosti oziroma prinaša tveganje za obsodbo nedolžnih posameznikov. Poglejmo primer iz ZDA (LINK): konec leta 2012 so brezdomca Lukisa Andersona obtožili umora nekega multimilijonarja, saj so na kraju kaznivega dejanja našli njegove DNK sledi. Vendar pa je imel Anderson neizpodbiten alibi – v času izvršitve kaznivega dejanja je bil zaradi hude alkoholiziranosti (na meji komatoznosti) hospitaliziran in pod stalnim zdravniškim nadzorom. Kako se je njegov DNK torej znašel na kraju kaznivega dejanja? Ugotovljeno je bilo, da po naključju. Zdravniška ekipa, ki je prišla na prizorišče umora, je namreč istega dne, vendar dobre tri ure pred tem, oskrbela tudi napol mrtvega Andersona. Njegov DNK material je očitno ostal na medicinskem osebju, ki ga je nehote »posadilo« na kraju kaznivega dejanja.

Ta primer nazorno kaže, da nobena dokazna metoda ni absolutna oz. 100% in da je tudi rezultat DNK analize le košček v dokaznem mozaiku, na kar morajo biti ustrezno pozorni tako organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj kot tudi sodišče. 

torek, 19. julij 2016

Hramba prstnih odtisov oseb, ki niso bile obsojene

Ena od zbirk velikih podatkov je tudi daktiloskopska zbirka, v kateri so – povedano poenostavljeno – zbrani prstni odtisi posameznikov. V zadevi M.K. proti Franciji (LINK) se je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ukvarjalo z vprašanjem hrambe prstnih odtisov oseb, ki so bile sicer osumljene kaznivih dejanj, niso pa bile obsojene.
Dejansko stanje primera je sledeče: pritožnik je bil v letih 2004 in 2005 v dveh kazenskih postopkih zaradi suma, da je povezan s tatvinami knjig. V obeh primerih mu je policija vzela prstne odtise in jih shranila v računalniški zbirki prstnih odtisov. Pritožnik je bil v enem postopku oproščen, drugi pa je bil ustavljen. Leta 2006 je zahteval, da se njegovi prstni odtisi izbrišejo iz baze podatkov. Zahtevi je bilo ugodeno le glede izbrisa prstnih odtisov, ki so mu jih odvzeli v postopku, ki se je zaključil z oprostilno sodbo, medtem ko je bila glede izbrisa pristnih odtisov iz drugega (ustavljenega) postopka neuspešna tudi pritožba zoper zavrnitev tega izbrisa. Pritožnik se je obrnil na ESČP z zatrjevanjem, da hramba njegovih podatkov v računalniški bazi prstnih odtisov krši njegovo pravico do zasebnosti.

ESČP je pritožniku pritrdilo in ugotovilo, da je bil v konkretnem primeru kršen 8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, saj je hramba pritožnikovih prstnih odtisov nesorazmerno posega v njegovo zasebnost, pri tem pa ni mogoče trditi, da bi bila nujna v demokratični družbi. Sodišče je posebej poudarilo, da Francija s sistemom hrambe pristnih odtisov oseb, ki so bile sicer osumljene kaznivih dejanj, niso pa bile nikoli obsojene, ni zagotovila poštenega ravnovesja med nasprotujočim si javnim interesom na eni in pritožnikovimi zasebnimi interesi na drugi strani. 

sreda, 15. junij 2016

WI-FI Whisperer: umetnost v podporo ozaveščanju o ranljivosti podatkov

Ameriški umetnik Kyle McDonald je z namenom ljudem nazorno pokazati, kako ranljivi so podatki iz pametnih mobilnih telefonov, ustvaril napravo, ki jo je poimenoval Wi-Fi Whisperer. Napravo, ki je zasnovana tako, da prestreza nezavarovane podatke, ki jih mobilni telefon posreduje v okolico, je instaliral na enem od sejmov na temo glasbe in tehnologije. Ko je posamezen obiskovalec sejma šel mimo te naprave, je zajela vse prosto dostopne podatke iz njegovega mobilnega telefona in jih prikazala na ekranih v okolici, medtem ko je v ozadju skrita oseba (kot nekakšen demonski Veliki brat) šepetala podatkovni tok: v katera omrežja se je posameznik pred kratkim povezal, katere spletne strani je obiskal ipd.. Med posamezniki, ki so se ujeli v eksperiment, je bilo zaznati dve prevladujoči reakciji: »To je strašljivo« in »Kaj lahko storim, da to preprečim?« Glede prvega ni kaj dodati J, glede drugega pa je nekaj nasvetov v članku, ki opisuje podrobnosti tega dogodka (link). 

ponedeljek, 30. maj 2016

Prihodnost poučevanja: asistenti roboti ("chat-bots")

Na podlagi velike kopice vprašanj, ki jih je profesor prejemal od študentov, je oblikoval "chat-bot" - virtualno asistentko Jill Watson na podlagi IBM-ovega Watsona. Ta je odgovarjala študentom in študentje pogosto niso opazili.

Več  Washington Post.

nedelja, 15. maj 2016

Digitalna nedolžnost - (spregledan) pomen tehnologije pri preprečevanju napačnih obsodb

Ob rob razpravam na globalni ravni, ali naj se zbirajo digitalne informacije o aktivnostih posameznikov tudi pri čisto vsakdanjih opravilih (mass surveillance) ter če da, kdaj, kako, kdo in koliko teh informacij naj zbira, hrani in obdeluje, potekajo tudi razprave oziroma opozorila, da se je treba – če smo realni – vprašati nekaj drugega: kdo bo imel dostop do podatkov? V tem okviru je med drugim relevantno vprašanje o učinkih masovnega nadzorovanja na pravice oseb, obdolženih za kazniva dejanja. Velike količine podatkov, ki jih zajemajo državni (pa tudi zasebni) digitalni nadzorni sistemi, so namreč praviloma analizirane in uporabljene za pripravo obtožbe oziroma dostopne le državnim organom, čeprav lahko dejansko vsebujejo tudi dokaze, da obdolženec očitanega dejanja ni storil.  Sodobna tehnologija torej lahko – ne glede na to, ali je uporabljena ciljno npr. v preiskavi določenega kaznivega dejanja ali pa zbira podatke na zalogo – zagotavlja tako obremenilne kot tudi razbremenilne dokaze. V novejši literaturi so zato čedalje glasnejša opozorila, da je na tem področju nujno vzpostaviti enakost orožij strank v kazenskem postopku na način, da bodo tako veliko podatkovje kot analitična orodja za ekstrahiranje relevantnih podatkov dostopna tudi obrambi. Več o tem gl. npr. v obsežni razpravi na temo »Digital Innocence« (avtorja: Joshua A.T. Fairfield in Erik Luna). LINK. 

sreda, 11. maj 2016

PhD Studentship 2016, Personal Data Privacy ProtectionPhD Studentship 2016 in Law in the research area of Personal Data Privacy Protection
Queen Mary University of London - Department of Law

The deadline for Studentship applications to the School of Law is Wednesday 1st June 2016. Interviews are expected to take place during the week of 6th June 2016torek, 03. maj 2016

Kuvajt bo zahteval vzorce DNK vseh državljanov in obiskovalcev

Kuvajt je razglasil, da bo od vseh obiskovalcev in prebivalcev države kmalu zahteval, da oblastem izročijo vzorec svoje DNK. Menda zaradi uspešnejšega boja proti kriminalu in terorizmu. Če se boste upirali, vam grozi visoka denarna kazen in do leto dni zapora.
Logistically, that's a pretty big undertaking, and requires the 1.3 million citizens and 2.9 million foreign residents currently living in the Middle Eastern country to have their DNA collected by mobile centres around the country, or by officials when they next renew their visa.
At the same time, any visitors will submit either a saliva test or a few drops of blood at the international airport on their way in. Which is definitely one way to make tourists feel welcome.
From these saliva or blood cells, technicians will then anonymously sequence each individual's unique DNA code and upload it to a secure database, so that it can be matched against any genetic evidence found at crime scenes, or used to identify someone's remains if they're involved in a natural disaster or terrorist attack. ...
To be fair, for all intents and purposes, Kuwait's database will be regulated. According to officials, the new law specifies that the DNA results won't be used to look for any medical information - "the mandatory DNA tests only target non-encrypted genes that are not affected by diseases" - and no lineage testing is allowed.
Several clauses have also been added to the law, forbidding workers from sharing information about the DNA database they might come across in their jobs, and there's also a hefty punishment of up to seven years in prison for anyone who fakes or edits DNA information.
Vir: You'll soon have to hand over your DNA if you want to visit Kuwait - ScienceAlert