sreda, 26. november 2014

Načela za dobo velikega podatkovja

Ameriško združenje za državljanske pravice je oblikovalo naslednja načela za dobo velikega podatkovja:

1 . omejitev visokotehnološkega profiliranja (nova nadzorovalna orodja in tehnike zbiranja podatkov, ki lahko prikažejo podrobne podatke o osebi ali skupini oseb, ustvarjajo povečana tveganja za profiliranje in diskriminacijo. Kadar so tovrstni mehanizmi uporabljeni, morajo obstajati jasne meje in učinkoviti revizijski mehanizmi, ki bodo zagotavljali njihovo odgovorno in nepristransko uporabo);
2 . nepristranskost v procesih avtomatiziranega odločanja (informatizirano odločanje na področjih zaposlovanja,  zdravstva, izobraževanja, kreditiranja ipd. je treba presojati po učinkih na »prave« (t.j. žive, obstoječe) ljudi, delovati pa morajo pravično za vse skupine in varovati interese deprivilegiranih oseb in tistih, ki so bili v preteklosti že deležni diskriminacije);
3 . varovanje ustavnih načel (odredbe za preiskavo in drugi neodvisni nadzorni mehanizmi nad delom organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj so pomembni, vladne podatkovne zbirke pa ne smejo biti podlaga za zmanjševanje temeljnih pravih varovalk, vključno z zasebnostjo in svobodo združevanja);
4 . povečanje nadzora posameznika nad osebnimi podatki (posameznik mora imeti pomembno in fleksibilno kontrolo nad tem, kako korporacije zbirajo njegove podatke, kako jih uporabljajo in delijo. Nejavne informacije ne smejo biti razkrite oblastnim organom izven sodnih postopkov);
5 . varovanje posameznikov pred netočnimi podatki (vladne in korporacijske podatkovne zbirke morajo vsakomur (brez izjeme) omogočiti, da ustrezno zagotovi točnost osebnih podatkov, na podlagi katerih se sprejemajo odločitve o njegovih pravicah in obveznostih. To zajema razkritje podatkov in pravico do popravka, če ti podatki niso točni). 

ponedeljek, 24. november 2014

Vpliv velikega podatkovja na politične kampanje in volilce

Obamov uspeh na zadnjih ameriških predsedniških volitvah je v veliki meri pripisati uspešni rabi tarčnega naslavljanja volilcev, uporabe javno dostopnih podatkov in velikega podatkovka in analitike, ki je prepoznala verjetne volilce demokratske opcije in prejela poseben targetiran poriv, da je odšla na volitve.

Veliko podatkovje vstopa v politični boj in sledeč članek kaže, kako velike naftne družbe v Kanadi prepoznavajo potencialne podpornike svoje agende s pomočjo tehnik velikega podatkovja in jih novačijo. Več na Motherboard:


"
Most political campaigns, many major retailers and large businesses, and even liberal NGOs use advanced database software to try to identify and maintain voters and customers. It probably shouldn't be surprising that in the age of big data, PR firms and oil companies are tapping robust analytics and tracking tools to try to convert ideological proponents. 
"ponedeljek, 17. november 2014

UCL London, PhD štipendija: zasebnost, kriptografija

Razpis za doktorsko štipendijo na UCL, rok: 15.12.2014.

Več:

Dr Emiliano De Cristofaro: 
"
I have a grant to support a fully-funded PhD studentship at University
College London (UCL) to work at the intersection of privacy engineering,
security, applied cryptography, and machine learning.


Prospective students who have been involved in competitive research
projects (possibly leading to a publication), and have a strong background
in at least two of the aforementioned topics, are encouraged to send an
email with a short CV and a list of references to jobs@emilianodc.com

The (strict) deadline to apply through UCL's system is then December 15th.
"


Kontakt:

Dr Emiliano De Cristofaro
Senior Lecturer (Associate Professor)
Computer Science Department
University College London
http://emilianodc.com

nedelja, 16. november 2014

Ko veliko podatkovje postane osebno ...

"... it is that much easier to educate yourself on how it is collected and how meaning might be derived from it." Kot pravi avtorica, ki si je za cilj svojega projekta med drugim zadala "to give people access to their own data, securely protected but also presented in illuminating ways", se v trenutku, ko začnemo pregledovati (meta)podatkovne zbirke o nas samih, začne proces podatkovnega opismenjevanja ... Podatkovnjaki (i.e. podatkovni zanesenjaki), in vsi tisti, ki bi radi postali bolj "data literate",  boste našli še več zanimivih povezav na njeni projektni podstrani Path//Ways in njeni osebni spletni strani Mimionuoha. Tiste, ki bi radi njen eksperiment iz prispevka za National Geographic preizkusili s pomočjo svojih lastnih mobilnih prometnih podatkov pa napotujem na prispevek kolegov iz Slo-techa z naslovom "Kako so v praksi videti prometni podatki"...

torek, 11. november 2014

Grožnje informacijski varnosti pri rabi mobilnih naprav


Včasih uporabniki kar sami prispevamo k delitvi podatkov, tudi z nepazljivo uporabo mobilnih naprav. V zvezi s tem je septembra na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Grožnje informacijski varnosti pri rabi mobilnih naprav Blaž Markelj. Doktorska disertacija prvič sistematično prikazuje razvoj mobilnih naprav, njihovo rabo, grožnje ter možne zaščite pred njimi. Poleg omenjenega teoretičnega dela disertacija vsebuje še dvostopenjsko raziskavo, ki je zajela 34 slovenskih organizacij in ugotavljala celovit pogled na rabo mobilnih naprav. Pri tem so ključna vprašanja, ali se njihovi uporabniki zavedajo groženj mobilnim napravam, ali uporabljajo varnostne rešitve, s kakšnim namenom uporabljajo mobilne naprave ter kaj jim to pomeni (npr: konkurenčno prednost v poslovnem svetu). V prvem delu raziskave je na spletni vprašalnik v celoti odgovorilo več kot 300 uporabnikov mobilnih naprav. V drugem delu raziskave pa so na vprašanja odgovarjali posamezniki, ki so v teh organizacijah zadolženi za varnost. Rezultati so pokazali, da je izobraževanje uporabnikov mobilnih naprav v organizacijah slabo opredeljeno, kar velja tudi za pravilnike in standarde, ki bi določali rabo mobilnih naprav. Rezultati raziskave tako potrjujejo, da so mobilne naprave in pripadajoča programska oprema pogosto uporabljene tako za poslovne kot zasebne namene. V poslovnem svetu mobilne naprave pomenijo konkurenčno prednost, saj omogočajo stalen dostop do informacij, zelo pomembnih za hitro in učinkovito sprejemanje odločitev. Hkrati rezultati raziskave pokažejo, da se uporabniki mobilnih naprav in organizacije, ki uporabnikom omogočajo rabo mobilnih naprav tudi za poslovne namene, zavedajo groženj, vendar ne uporabljajo primernih zaščit (tako tehničnih kot organizacijskih).
Številna teoretična spoznanja, združena z analizo rezultatov raziskave, nakazujejo potrebo po razvoju modela, ki bo organizacijam v pomoč pri uvajanju mobilnih naprav v njihov poslovni proces, in to ob upoštevanju smernic informacijske varnosti pri rabi mobilnih naprav, ki ga disertacija tudi predstavi.

ponedeljek, 10. november 2014

cfp. delavnica 
"Thinking with Algorithms"

V okviru angleške raziskave financirane s strani ESRC (VB) "Securing against Future Events" bo potekala delavnica "Razmišljati z algoritmi" (Thinking with Algoritms), Gala Theatre, Durham, 26-27 February 2015.

Udeležba je brezplačna. Govornikom krijejo potne stroške.

Rok za prijavo: 20.12.2014.

Več o dogodku:

Amid the proliferation of unstructured digital data and the algorithms that make sense of that data, conventions of knowledge, meaning and sense-making appear to be significantly transforming. In a digital world, where online data streams can be mined with text analytics to discover incipient sentiment and human affects, algorithms exhibit a curious capacity for action beyond the threshold of human perceptibility. The apparently non-conscious human propensities that are considered not fully knowable to us become amenable to the differently non-conscious impulses of cognitive digital devices. With advances in machine learning, neural computation and experimental knowledge discovery – identifying clusters or patterns that were not previously perceptible – the actions of algorithms on humans, objects, and other algorithms pose new questions for philosophy, ethics and politics.

The workshop organisers seek contributions that engage with, or respond to, the work of Katherine Hayles for the many questions it provokes and addresses for our times. Do algorithms compute beyond the threshold of human perceptibility and consciousness? Can ‘thinking’ and ‘learning’ digital devices reflect or engage durational time? Do digital forms of cognition radically transform workings of the human brain and what humans can perceive or decide? How do algorithms act upon other algorithms, and can they learn recursively from each other? What kind of sociality or associative life emerges from the human-machinic cognitive relations that we see with association rules and analytics?

The event is funded within Prof. Louise Amoore’s ESRC ‘Securing against Future Events’ project (www.securitysfutures.org) and is free to attend. Research postgraduates and early career researchers whose abstracts are accepted will have their travel and accommodation costs reimbursed to a maximum of £200. Please submit abstracts of up to 400 words to: volha.piotukh@durham.ac.uk by 20 December 2014, using ‘Thinking with Algorithms’ as your subject line.